22 ประโยคภาษาอังกฤษ การเมือง แบบ Machiavellianism จากซีรีย์ House of Cards

แม้ว่าจะปิดฉากไปหลายปีแล้ว แต่ House of Cards ก็ยังเป็นซีรีย์ที่อยู่ในใจใครหลายคน โดยเฉพาะความโดดเด่นในการฉายภาพความเป็นผู้นำแบบ The Prince ตำราด้านรัฐศาสตร์ชื่อดังของ Niccolo Machiavelli ที่แม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของภาวะผู้นำที่มีธรรมาภิบาลนัก แต่ก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงทางการเมือง (Political Realities) ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด มนุษย์ก็ยังกระหายอำนาจ และทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้อำนาจนั้นมาครอบครอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานในการเอาตัวรอด หรืออย่างที่นักปรัชญาท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า “ความสุขก็คือภาวะที่ปราศจากความกลัว” และใน House of Cards อำนาจเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นจากความกลัวได้

 

1.”The road to power is paved with hypocrisy, and casualties. Never regret.” หนทางสู่อำนาจรายล้อมด้วยกลอุบายและคนสูญเสีย อย่าได้เสียดายเป็นอันขาด

 

2.”Power is a lot like real estate. It’s all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value.” อำนาจก็เหมือนอสังหาริมทรัพย์ มันอยู่ที่โลเคชั่น ยิ่งใกล้ศูนย์กลางอำนาจเท่าไหร่ มูลค่าคุณก็เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 

3.”There’s no better way to overpower a trickle of doubt than with a flood of naked truth.” ไม่มีอะไรที่จะหยุดความเคลือบแคลงสงสัยที่หลั่งไหลเข้ามาได้ดีไปกว่าความจริงที่ถาโถมมาแบบอุทกภัย

 

4.”I have no patience for useless things.” อย่าไปอดทนกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์

 

5.”The only way to avoid disappointment is to avoid expectation.” วิธีป้องกันความผิดหวัง คือ ไม่คาดหวัง

 

6.”I’ve always loathed the necessity of sleep. Like death, it puts even the most powerful men on their backs.” รังเกียจความจำเป็นในการนอนหลับ เช่นเดียวกับความตาย มันทำให้คนที่มีอำนาจที่สุดต้องยอมมัน

 

7.”The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.” ธรรมชาติของสัญญา ต้องมีภูมิคุ้มกันจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 

22 ประโยคภาษาอังกฤษ การเมือง แบบ Machiavellianism จากซีรีย์ House of Cards
  1. “If you don’t like how the table is set, turn over the table.” ถ้าไม่ชอบโต๊ะที่ถูกจัดมาแล้ว ก็ต้องล้มโต๊ะ

 

9.”I’m not a puppet. I’ve got my own strings.” ไม่ใช่หุ่นเชิดใคร แต่มีที่ชักใยเป็นของตัวเอง

 

10.”Proximity to power deludes some into thinking they wield it.” การอยู่ใกล้อำนาจ ทำให้บางคนคิดไปเองว่ามีอำนาจ

 

11″The heart is the third brain.” หัวใจคือสมองที่สาม

 

12.”There are two kinds of pain. The sort of pain that makes you strong, or useless pain. The sort of pain that’s only suffering. I have no patience for useless things.” มีความเจ็บปวดอยู่ 2 แบบ คือ ความเจ็บปวดที่ทำให้แกร่งขึ้น และความเจ็บปวดที่ไร้ประโยชน์ ผมจะไม่อดทนกับอย่างหลัง

 

13.”The higher up the mountain, the more treacherous the path.” ยิ่งสูง หนทางก็ยิ่งไม่ปลอดภัย

 

14″I have always found that mercy bears richer fruits than strict justice.” ความเมตตาให้ผลตอบแทนมากกว่าความยุติธรรมที่ตึงไป

 

22 ประโยคภาษาอังกฤษ การเมือง แบบ Machiavellianism จากซีรีย์ House of Cards

15″The only thing more dangerous than a lie is a lie believed.” สิ่งที่อันตรายกว่าการโกหก คือ คำโกหกที่ถูกเชื่ออย่างไร้กังขา

 

16.”When you’re fresh meat, kill and throw them something fresher.” ถ้าคุณเป็นเหยื่อที่กำลังถูกเชือด ให้เชือดเหยื่อรายใหม่ที่สดกว่า

 

17.”I don’t mind being shut out, as long as I’m let in again.” ไม่กลัวที่จะถูกกีดกัน ถ้ายังมีโอกาสเข้าไปใหม่

 

18.”I’m not going to beg for your trust. You can give it, or you cannot.” ผมจะไม่ขอร้องให้เชื่อใจ คุณจะวางใจหรือไม่ก็ได้

 

19.”The only way to power is through loyalty.” หนทางสู่อำนาจวางอยู่บนความจงรักภักดี

 

  1. “Generosity is its own form of power.” ความใจกว้างคือรูปแบบหนึ่งของอำนาจ

 

21 “The Presidency has many powers, but not control over the hearts of men.” ประธานาธิบดีมีอำนาจหลายอย่าง แต่ไม่สามารถควบคุมหัวใจคนได้

 

22.”For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted.” สำหรับคนที่กำลังไต่ขึ้นไปบนจุดยอดสุดของห่วงโซ่อาหาร ไม่มีความเมตตา มีกฎข้อเดียว ล่าหรือถูกล่า

 

The Pappyness