30 คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ 2023

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลที่หลาย ๆ ท่านต่างเฝ้ารออย่าง “วันขึ้นปีใหม่” ดังนั้นเพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ทิ้งความผิดหวัง โรคภัยไข้เจ็บไว้เบี้องหลัง และรับแสงปีใหม่ที่ส่องสว่าง วันนี้เราจึงขอมาพร้อมกับบทความรวม “30 คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ 2023” ให้ทุกท่านได้เลือกไปใช้บอกต่อทั้งสำหรับเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งสำหรับคนในครอบครัว เราไปดูกันเลย

 

คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ 2023 1 – 10

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put a lot of words on them ourselves. The book is called “LIFE AND OPPORTUNITY” and its first chapter is “A Happy New Year”.

.

Wishing you a happy New Year!. May it be filled with new adventures and good fortunes.

.

Take a leap of faith and begin this wondrous new year by believing.

.

Every moment is a fresh beginning, Happy New Year.

.

We cannot live the same year for 70 times so try new one every year. Happy New Year.

.

Today is not the end, but tomorrow will be the first blank page of a 365 – page book. Write a good one.

.

In an extraordinary year, I’ve been grateful for your extraordinary friendship . . . thank you, and cheers to new beginnings.

.

May all your wildest dreams manifest in 2023. You got this.

.

May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions!

.

The Christmas tree sparkles with lights of green, This year is almost ending and our efforts we have seen. The coming year will bring love, joy, and cheer God bless you and send you a Happy New Year.

.

30 คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ 2023

คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ 2023 11 – 20

May the coming year. Be one that is not feared. Take that risk and dare. Remembering that we care.

.

Happiness is my wish for you this year. Success to you in every accomplishment you achieve in the coming year. Happy New Year!

.

As you step into this new year, be bold enough and daring enough to believe in the abundant good that has been prepared for you.

.

Let the bells rings, let the new year begin, let in be filled with happiness and let it be one free of stress.

.

New Year Wished just for you

Happiness and peace in all you do

May God bless your home and family too

May He be with you the whole year through.

.

With each year, changes will come. Wishes of positive changes for you and that life be good, and, each day will bring a smile to your face and all nice things.

.

May your faith in God grow stronger this year; the peace of God surrounds you, and you be blessed each day!

.

A new year is like a birthday, time marches on. But we hope and pray that as time marches on that you live each day. May your days be good days!

.

This new year’s wish comes with an appreciation for all you do, for your thoughtfulness and unselfish ways, for your smile that you give us every day.

.

Last year has past

And it was a blast

Look forward to the coming year

You are the best, my dear.

.

30 คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ 2023

คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ 2023 21 – 30

Another year, the hands of time remind us that when the clock does chime. We get to start again anew, a coming year of happiness too.

.

Time goes by so quickly let the coming year be one that you find balance, a sense of peace, and contentment.

.

The future is before us in the coming year, turn all your wishes turn into goals.

.

The bad news is time flies, the good news is you’re the pilot.

.

Your present circumstances don’t determine where you can go. They merely determine where you start.

.

Enter this new year with a gratitude for this new chance to create your dream.

.

Whatever it is you’re scared of doing, do it. Make your mistakes, next ear and forever.

.

Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy and your joy and you shall form an invincible host against difficulties.

.

The New Year is like a blank book, the pen is in your hands, it is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.

.

Keep the smile, Leave the fear, Hold the laugh, Leave the pain, Think of joy, Forget the fear and be joyous. Happy New Year.

.

 

The Pappyness