จบดนตรี ทำงานอะไร เรียนดนตรีทำอะไรได้บ้าง

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   หากนึกย้อนกลับไปสัก 15 – 20 ปี แล้วบอกกับครอบครัว บอกกับพ่อแม่ ว่าจะเรียนดนตรี คำถามที่ได้รับคงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ซึ่งคงหนีไม่พ้น จบดนตรี ทำงานอะไรได้? งาน เกี่ยวกับดนตรีจะหาเงินพอหรือ? แต่ในปัจจุบัน คำถามที่เคยถูกถามนั้น กำลังจะหมดไป เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งกลายเป็นยุคที่คนแม้จะอยู่เฉย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องออกไปทำงานในรูปแบบที่เป็นงานประจำ งานหาเข้ากินค่ำ งานรับจ้างหรือแม้แต่งานราชการ แต่ก็สามารถใช้เครือข่ายที่ตนมี ให้เงินที่มีทำงานแทนได้ หรือแม้แต่อาชีพใหม่ ๆ ที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ ก็เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นคืองานสายอาชีพดนตรี ซึ่งมีมากมายหลากหลายงาน เกี่ยวกับดนตรีที่คนจบดนตรี สามารถทำได้ เพราะปี 2020 เป็นต้นไป จะเป็น “ยุคแห่งคนสร้างงาน ไม่ใช่ยุคแห่งคนหางาน” […]

The Pappyness

November 30, 2020

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) ประวัติ ทฤษฎี และประโยชน์

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) จึงเกิดขึ้นเพื่อถูกนำมาใช้ในการรักษา หรือพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ ความคิด และรวมไปถึงทักษะทางสังคม

The Pappyness

September 11, 2020

10 เพลงบำบัดโรคซึมเศร้า

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โรคซึมเศร้าจึงเป็นภัยเงียบที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจของทุกคน รอเวลาที่จะสำแดงอาการออกมา โดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองจะกลายเป็นผู้ป่วยของโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่ หลายครั้งความรุนแรงของโรคได้นำไปสู่โศกนาฏกรรม ทั้ง ๆ ที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยต่างยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงอาการของโรคซึมเศร้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เราจะไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้าในมุมมองทางการแพทย์ แต่ผ่านมุมมองของเสียงเพลงและดนตรี ในห้วงที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามศึกษาแนวทางการบำบัดโรคซึมเศร้าผ่านเสียงเพลง หรือที่หลายคนเรียกว่าการใช้ดนตรีบำบัดความเครียด หรือ เพลงบำบัดโรคซึมเศร้า ซึ่งผมได้หยิบยก 10 บทเพลงที่แม้ว่าจะไม่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยตรง แต่ก็มีท่วงทำนองที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และบรรเทาความบอบช้ำทางจิตใจได้ไม่มากก็น้อย กระนั้น ก่อนอื่นเราลองมาทำความรู้จักโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ   โรคซึมเศร้า คือ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเพลงบำบัดโรคซึมเศร้านั้น ลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเบื้องต้นเสียก่อน โรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของสมองที่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพกาย ซึ่งในคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซึมเศร้านั้น เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจเพียงด้านเดียว ซึ่งก็น่าจะแก้ไขให้หายได้ด้วยตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด คือ ซีโรโตนิน […]

The Pappyness

September 5, 2020
1 2
error: Content is protected !!