ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก กับ ดอกเบี้ยคงที่ ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน เลือกแบบไหนดี

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ทุกท่านคงจะเลือกและพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง “ดอกเบี้ย” ก็เช่นกัน ดังนั้นสำหรับทุกท่านที่กำลังเล็งและมีแผนที่จะซื้อบ้านหรือรถ และกำลังปวดหัวกับการเลือกพิจารณาดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่ วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ ที่น่าสนใจสุด ๆ มานำเสนอเกี่ยวกับดอกเบี้ยลดต้นลดดอก และดอกเบี้ยแบบคงที่

ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เลือกดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก หรือ ดอกเบี้ยคงที่ แบบไหนดี

ในครั้งนี้เราได้ยิบยกรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยรถยนต์ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นปีหรือในช่วงปลายปี และยิ่งไปว่านั้นสำหรับทุกท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้าน และรถยนต์ ประเด็นนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านที่จะต้องทราบข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยบ้านและดอกเบี้ยรถยนต์ที่ท่านจะต้องแบกรับไปตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ ซึ่ง ณ เวลานี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้นมีให้ท่านได้เลือกพิจารณา 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ดอกเบี้ยแบบคงที่ และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งทั้งสองรายการนั้นมีความแตกต่างกัน ซึ่งหากท่านมีความเข้าใจและรู้จุดอ่อน จุดแข็งของอัตราดอกเบี้ยทั้งสองรายการ ท่านจะสามารถเลือกผ่อนรถ ผ่อนบ้านได้แบบสบาย ๆ

ดอกเบี้ยแบบคงที่

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ (Flat Rate) นั้น เป็นอันตราดอกเบี้ยที่จะดำเนินการคำนวณจากเงินต้นทั้งก้อนตั้งแต่วันที่ท่านดำเนินการทำสัญญา แล้วนำระยะเวลาที่ผ่อนชำระทั้งหมดไปหาร ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นอัตราดอกเบี้ยบ้านและดอกเบี้ยรถยนต์ที่ท่านจะต้องจ่ายในทุก ๆ งวด ซึ่งแม้ว่าท่านจะผ่อนชำระไปแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยทั้งหมดก็จะไม่ลดลง และหากท่านต้องการปิดยอดทั้งหมด ท่านจะต้องดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยบ้านและดอกเบี้ยรถยนต์ทั้งหมดเช่นกัน ซึ่งดอกเบี้ยในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการทำสัญญากู้ยืมเพื่อซื้อรถยนต์

ดอกเบี้ยแบบคงที่ ข้อดี

ข้อดีสุด ๆ สำหรับท่านที่เลือกพิจารณาอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นั้น คือ หากท่านไม่มีแผนที่จะเร่งการชำระ หรือไม่ต้องการปิดหนี้ก้อนหนี้อยู่แล้ว โดยวางแผนว่าจะผ่อนดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยรถยนต์นี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมด การเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ก็จะมีความเหมาะสมกับท่านมาก ๆ เพราะด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะทำให้ท่านสามารถคุมการเงินและจะได้รับดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยรถยนต์ในอัตราเฉลี่ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยแบบดต้นลดดอกแน่นอน

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือ ดอกเบี้ยที่มีการติดคำนวณจากเงินต้นที่เหลือในทุก ๆ งวด ซึ่งจะทำให้เมื่อมีการผ่อนชำระไปแล้วบางส่วน อัตราดอกเบี้ยบ้านและดอกเบี้ยรถยนต์ของท่านนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นจะขึ้นอยู่กับเงินต้นที่เหลือ ซึ่งส่งผลให้หากท่านมีความต้องการในการโปะหนี้ หรือปิดภาระหนี้ท่านจะสามารถทำได้ทันที ซึ่งอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้กับสินเชื่อกลุ่ม สินเชื่อบ้านและสินเชื่อส่วนบุคคล โดย ณ เวลานี้ ตั้งแต่ปี 2566 หรือ 2023 เป็นต้นไป ผู้ที่เช่าซื้อรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ จะสามารถเลือกใช้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่อนชำระที่น่าสนใจไม่น้อย

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ข้อดี

ยิ่งจ่ายยิ่งลด เพียงเท่านี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าข้อดีและข้อได้เปรียบสำหรับการเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ การติดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายงวด ที่จะมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ ตามยอดเงินต้นที่คงเหลือ ดังนั้นหากท่านมีศักยภาพในการโปะหนี้หรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อน การเอกพิจารณาดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นก็จะเหมาะสมกับการเช่าซื้อของท่านแน่นอน เพราะจะทำให้ท่านสามารถผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยบ้าน ดอกเบี้ยรถยนต์ของท่านหมดไวมาก ๆ

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว

ประเด็นสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มเติมให้ทุกท่านก่อนที่จะจบบทความนี้ โดยอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นคราว ๆ ไป เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น MLR MOR MRR ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการพิจารณาสำหรับกลุ่มสินเชื่อบ้าน ซึ่งจะต้องติดตามข่าวสารและรายละเอียดของธนาคารผู้ให้บริการของท่าน ดังนั้นในส่วนนี้ อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจึงจะเป็นรายการดอกเบี้ยบ้านที่มีความเฉพาะ และต้องขึ้นอยู่กับการประกาศของธนาคารและสถาบันการเงินนั้น ๆ

สุดท้ายนี้เมื่อทุกท่านได้รับข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้านและดอกเบี้ยรถยนต์ ซึ่งมีหลากหลายประเภทแล้ว ท่านก็จะสามารถเลือกและพิจารณาเลือกอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับทางเลือกในการชำระเงินของท่านได้ ซึ่งอยู่ที่ธนาคารและสถาบันการเงินผู้ออกสินเชื่อนั้น ๆ ให้ท่านด้วยเช่นกัน ดังนั้นเลือกให้ดีและเลือกให้เหมาะสมกับศักยภาพในการชำระของท่าน

อ้างอิง 1 2

 

The Pappyness