ตรวจสอบคืนภาษี 2567 แบบง่าย ๆ ใน 2 นาที

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น จะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป เพราะหากท่านเป็นนักวางแผนและเตรียมการ ให้ตนเองมีความพร้อมสำหรับภาษีที่ต้องจ่าย ไม่ว่าจะต้องจ่ายมากหรือจ่ายจ่ายน้อย เราเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถได้รับการอำนวยความสะดวกสบาย ไม่ต้องมีนั่งกังวลและกลัวว่าจะโดนภาษีย้อนหลังอยางแน่นอน ประกอบกับ ณ เวลานี้ กรมสรรพากรยินดีเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไว้ ถ้าท่านวางแผนการลดหย่อนดี ๆ ท่านอาจจะได้รับเงินคืนอีกด้วย ดังนั้นในครั้งนี้เราจึงขอมาพร้อมกับบทความ “ตรวจสอบคืนภาษี 2566 แบบง่าย ๆ ใน 2 นาที” เพื่อให้ทุกท่านที่ดำเนินการลดหย่อนภาษีไปแล้ว ทราบได้ว่าท่านจะได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่ อย่างไร

 

ระบบออนไลน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคล 2566

ระบบการให้บริการตรวจสอบคืนภาษี 2566 และการดำเนินการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษีนั้น ณ เวลานี้กรมสรรพากรเปิดให้บริการทุกท่านแล้ว บนเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรม ยื่นแบบแสดงเกี่ยวกับภาษีทุกประเภท ตรวจสอบเงินบริจาค ตรวจสอบค่าลดหย่อนและที่สำคัญคือ ทุกท่านสามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบคืนภาษี 2566 ได้ทันทีง่าย ๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อเจ้าหน้าที่หรือไม่ต้องเสียเวลาโทรศัพท์ไปถามรายละเอียดของการตรวจสอบคืนภาษี 2566 ให้เสียเวลา และสำหรับหลาย ๆ ท่านที่ดำเนินการยื่นรายการภาษีเงินได้ไปแล้ว ประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบคืนภาษี 2566 คงเป็นอีกข้อสงสัยที่ทุกท่านต้องการทราบรายละเอียด ซึ่งเรานำรายละเอียดมาให้ทุกท่านที่นี่แล้ว ไปดูกัน

 

ตรวจสอบคืนภาษี 2566 แบบง่าย ๆ ใน 2 นาที

ตรวจสอบคืนภาษี 2566

สำหรับผู้ที่วางแผนการลดหย่อนและได้ดำเนินการยื่นแสดงภาษีเงินได้บุคคลไปแล้ว การเข้าตรวจสอบคืนภาษี 2566 นั้นย่อมเป็นกระบวนการที่ต้องรู้และต้องทราบ เพราะด้วยการดำเนินการจ่ายเงินคืนภาษีนั้นอาจจะมีความล่าช้า หรือที่สำคัญคือ ในบางกรณีที่มีการตรวจสอบคืนภาษี 2566 แล้วสรรพากรพบว่าท่านมีรายได้นอกเหนือที่ได้แสดง หรือทางกรมสรรพากรยังมีประเด็นข้อสงสัย ซึ่งต้องการให้ท่านดำเนินการชี้แจงหรือยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติม ท่านจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะได้รับเงินคืนภาษี ดังนั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการด้านการตรวจสอบคืนภาษี 2566 ทางกรมสรรพากรจึงมีความพร้อมที่จะดำเนินการให้บริการทุกท่านผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสามารถดำเนินการเข้าตรวจสอบคืนภาษี 2566  ได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ โดยแบ่เป็นประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

สอบถาม “ตรวจสอบคืนภาษี เกี่ยวกับสถานะ”

 • เข้าใช้งานที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่นี่ หรือที่ rd.go.th
 • หลังจากนั้นให้กดที่แถบเมนู E – FILING แล้วกดเลือก “สอบถามการขอคืนภาษี”
 • หลังจากนั้นทุกท่านสามารถดำเนินการติดต่อสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ได้ทันที
 • นอกจากนั้น หากท่านต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโดยตรง ทุกท่านสามารถโทรติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (RD Call Center) 1161
 • นอกจากนี้ วิธีการตรวจสอบคืนภาษี 2566 ที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือการเข้าติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฎตามการยื่นแบบแสดงภาษี

ทั้งนี้เมื่อท่านได้ดำเนินการยื่นแบบภาษีเงินได้แล้ว ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการตามคำร้องขอคืนภาษี ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 7 – 14 วัน โดยหากท่านยังไม่ได้รับเงินคืน หรือทางกรมสรรพากรต้องการขอเอกสารเพิ่มเติม ทุกท่านต้องดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการขอคืนภาษีเพิ่มเติม โดยสามารถทำได้ 2 ช่องทางหลักคือ การสแกนเป็นไฟล์ PDF แล้วอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และหลักจากนั้นท่านจึงสามารถเข้าตรวจสอบคืนภาษี 2566 ได้อีกครั้งตามระบบ E – FILING

 

ตรวจสอบคืนภาษี 2566 แบบง่าย ๆ ใน 2 นาที

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบคืนภาษี 2566

สำหรับทุกท่านที่ได้จัดส่งเอกสารและยื่นรายการแสดงภาษีได้ทั้งหมด ซึ่งท่านได้เข้าตรวจสอบคืนภาษี 2566 แล้วผลปรากฎว่าท่านได้รับสิทธิการ “คืนเงินภาษี” แต่ยังไม่ได้รับเงิน ไม่ได้รับเช็ค ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนที่อยู่ หรือด้วยสาเหตุอื่น ๆ ท่านสามารถดำเนินการเข้าขอรับเช็คใหม่ได้ โดยต้องติดต่อยื่นเรื่องกับสำนักงานสรรพากร ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร 2 รายการดังนี้

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
 • หนังสือรับมอบอำนาจ และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้คนอื่นดำเนินการแทน”

ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ท่านได้รับเงินจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระบบได้แสดงรายละเอียดไว้หลังจากที่ท่านตรวจสอบคืนภาษี 2566 ท่านสามารถดำเนินการได้เพียงประการเดียวคือ เข้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่ของท่าน ซึ่งต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือ ค.30 และในส่วนของทุกท่านที่ไม่สามารถขึ้นเช็คได้ เช็คหายหรือธนาคารมีการปฏิเสธการจ่าย ให้ทุกท่านดำเนินการติดต่อกรมสรรพากร พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อดำเนินการแก้ไข

 • บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 • กรณีเช็คสูญหาย ท่านต้องดำเนินการแจ้งความด้วย
 • หนังสือเปลี่ยนขื่อสกุล
 • หนังสือรับมอบอำนาจ และบัตรประชาชนพร้อมสำเนาของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ให้คนอื่นดำเนินการแทน”

 

อ้างอิง 1 2

 

Tags

 
ตรวจสอบคืนภาษี 2564
 
ตรวจสอบคืนภาษี 2565
 
ยื่นภาษีกี่วันได้เงินคืน 2565
 
ตรวจสอบการยื่นภาษี
 
ขอ คืนภาษี 2565 สอบถาม
 
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ขอคืนภาษี
 
app เช็คภาษี
 
ตรวจสอบผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดา
The Pappyness