ประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาล ได้ไหม ต้องทำอย่างไร เรามีคำตอบ

วันนี้ทุกท่านมีสิทธิเลือก โดยเฉพาะอย่างในช่วงปลายปีอย่าง ณ เวลานี้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนทุกท่าน สามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ ดังนั้นด้วยบทความนี้ทุกท่านที่มีความจำเป็นต้องร้องขอให้ประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทั้งย้ายที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน หรืออาจจะไม่สะดวกไปรักษาที่โรงพยาบาลเดิม วันนี้เรามีวิธีและแนวทางในการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมมานำเสนอให้ทุกท่านที่นี่ 

ยืมเงินฉุกเฉิน-สินเชื่อออนไลน์

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ใครทำได้บ้าง

สำหรับหลาย ๆ ท่านที่มีข้อสงสัยและมีความกังวลว่าเมื่อประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาลนั้น ใครบ้างที่มีสิทธิขอแจ้งเปลี่ยน จากรายละเอียดและข้อมูล พร้อมทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิสำหรับผู้ประกันตนตามกฎหมายนั้น พบว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 นั้น จะเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งสำหรับการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 นั้น ก็จะสามารถให้การครอบคลุมผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตร 39 ให้สามารถแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เท่านั้น
 • ผู้ประกันตนที่จะสามารถแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยจะต้องก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน และสำหรับกรณีที่สิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ทุกท่านจะยังสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพ ดังนั้นหากท่านเข้าข่ายเหล่านี้ท่านจะสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ โดยจะต้องดำเนินการตามช่วงเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเท่านั้น

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ได้เมื่อไร

สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ทุกท่านสามารถดำเนินการได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเปิดให้ดำเนินการได้ช่วง วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุก ๆ ปี ทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดต่อที่ฝ่ายบุคคลหรือผู้รับผิดชอบของท่านได้ก่อน โดยจะสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม กลางปีได้หรือไม่

สำหรับประเด็นนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้มีข้อกำหนดเฉพาะและเป็นรายละเอียดพิเศษที่ทุกท่านจะต้องดำเนินการเป็นรายกรณี เพราะหากท่านต้องการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมระหว่างปี ท่านจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ท่านย้ายที่พักอาศัยหรือบ้านสถานที่ทำงาน ซึ่งหากเป็นการแจ้งขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในกรณีอื่น ๆ ทางสำนักงานประกันสังคมจะให้ทุกท่านรอจนถึงช่วงการแจ้งเปลี่ยนในปีถัดไปเท่านั้น ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่เปิดให้ประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาลทุกท่านควรพิจารณาและดำเนินการในทันที

รวมวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

ณ เวลานี้ทุกท่านสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ 4 ช่องทางหลัก คือ

ยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคม

สะดวกที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับทุกท่านที่ไม่ต้องการปวดหัวกับระบบแอพพลิเคชั่นหรือเกร็งว่าจะทำรายการไม่เป็น ในส่วนนี้ทุกท่านสามารถดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารแบบการเลือกโรงพยาบาล สปส.9 – 02 ที่นี่ แล้วกรอกรายละเอียดและข้อมูล หลังจากนั้นนำไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านได้ทันที ทั่วประเทศ

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่านเว็บไซต์

หากท่านต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมก็สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยตัวท่านเอง เพียงเข้าใช้งานที่เว็บไซต์ sso.go.th หลังจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสมัครสมาชิก ที่นี่
 • กดที่ “สมัครสมาชิก”
 • อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิก กดที่ “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ”
 • จากนั้นให้กดที่ถัดไป
 • ระบบจะนำทานเข้าสู่การกรอกรายละเอียดและขั้นตอน โดยมีข้อมูลดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก/ หมายโทรศัพท์มือถือ/ รหัสผ่านที่ท่านต้องการตั้ง พร้อมการกดยืนยันรหัสนั้นอีกครั้ง/ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ – นามสกุล วันเดือนปีเกิด และอีเมล แล้วกด ถัดไป
 • ดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS ที่ส่งไปทางโทรศัพท์มือถือของท่าน
 • เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการสมัครสมาชิก

จากที่ท่านดำเนินการสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถเข้าดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565 ออนไลน์ได้ทันที โดยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • เข้า Log In ที่เว็บไซต์ประกันสังคม
 • กดคลิกที่คำว่า “ผู้ประกันตน”
 • หลังจากนั้นให้ท่านกดที่ “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
 • เมื่อท่านกดยื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาล ท่านจะสามารถดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการเปลี่ยน และกดเปลี่ยนสถานพยาบาล
 • หลังจากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามที่ท่านแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2566 ออนไลน์ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ซึ่งจะมีการดำเนินการอนุมัติการย้ายในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอพ SSO Connect

เริ่มต้นโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ SSO Connect และลงทะเบียนเข้าใช้งานซึ่งสามารถดำเนินการได้คล้ายกับการลงทะเบียนบทหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะต้องใช้ หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก พร้อมด้วยรหัสผ่าน หลังจากนั้นเมื่อเข้าใช้งานในระบบ ทุกท่านสามารถกดเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลปประกันสังคมได้ทันที ที่เมนู “เปลี่ยนโรงพยาบาล” ทั้งนี้เมื่อท่านเข้าสู่หน้าเมนูการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ท่านจะต้องระบุสาเหตุของการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกดเลือกได้เพียง

 • เปลี่ยนประจำปี
 • ย้ายสถานประกอบการ
 • ย้ายที่อยู่

หลังจากนั้นก็กรอกรายละเอียดทั้งหมดและกดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง และยืนยันการดำเนินการสำหรับการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมผ่าน LINE Official SSO

อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าใช้งานได้ง่าย ๆ สำหรับ LINE Official ของสำนักงานประกันสังคม โดทุกท่านสามารถดำเนินการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมได้ทันที เพียงเพิ่มเพื่อน @ssothai ของสำนักงานประกันสังคม

 

The Pappyness