เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันบ้าน MRTA ทำไง

อะไรที่แน่นอน ในอนาคตก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เพราะชีวิตของเราทุกคนนั้น มีความเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามหนทางและทางเลือกมากมาย ดังนั้นแล้ว เรื่องที่ว่าแน่ใจอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สิน บางครั้งเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งในครั้งนี้เราจึงขออาสาเป็นผู้ช่วยทุกท่านที่กำลังต้องการรายละเอียดและข้อมูล สำหรับการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันบ้าน MRTA ของ AIA นั้น ต้องทำอย่างไร วันนี้เราไปดูกัน

 

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันบ้าน 

ประเด็นนี้นั้น เคยเป็นที่ถกเถียงและมีการพูดคุยกันอยู่พอสมควร โดยเฉพาะในแวดวงของนักกฎหมายและเหล่าทนายความ โดยตามกฎหมายแล้วนั้น “ผู้รับประโยชน์” จะเป็นใครก็ได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นบริษัทประกันหรือธนาคารจะเปิดโอกาสให้ท่านเลือกผู้รับผลประโยชน์เฉพาะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติ ซึ่งทางบริษัทจะสามารถดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ออกมา ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ที่ชัดเจน โดยบางกรณีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเรียกเอกสารอะไรให้ยุ่งยาก เพราะบางข้อมูลก็มีการระบุไว้โดยชัดเจนอยู่แล้วตามเอกสารของราชการ เช่น สูติบัตร หรือเอกสารที่มีการระบุชื่อและนามสกุลซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกันชัดเจน

 

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันบ้าน MRTA ทำไง

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ประกัน MRTA

ประเด็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์บ้านมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือ ประกัน MRTA หรือ Mortgage Reducing Term Assurance ซึ่งจะเป็นประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อหรือประกันสินเชื่อ โดยเป็นประกันที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับผู้กู้ในช่วงเวลาที่ต้องผ่อนบ้าน ซึ่งหากมีเหตุใดที่คาดฝันเกิดขึ้น ผู้กู้ก็สามารถอุ่นใจได้ว่าตนเองจะไม่ทิ้งภาระการผ่อนบ้านนั้นให้ตกแก่ครอบครัว ทั้งนี้สำหรับการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์บ้านในประกัน MRTA นั้น ผู้กู้หรือทุกท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ได้ โดยทั่วไปนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์บ้าน ส่วนใหญ่แล้ววงเงินคุ้มครองอาจจะน้อยกว่าวงเงินกู้บ้านหลังรีไฟแนนซ์ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหากับผู้กู้ที่ดำเนินการวางแผนสำหรับการรีไฟแนนซ์ไว้ดังนั้นก่อนที่ท่านจะดำเนินการ ขอให้ทุกท่านพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อน

ซึ่งหากจะสรุปแล้ว การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์บ้านนั้น ทุกท่านที่ต้องการเปลี่ยนก็สามารถดำเนินการเข้าติดต่อและถามสอบกับธนาคาร หรือบริษัทประกันผู้ออกกรมธรรม์นั้น ๆ หรือสินเชื่อนั้น ๆ ได้ทันที โดยเงื่อนไขของบุคคลที่เลือกมาเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้น กฎหมายได้เปิดกว้างให้ท่านเลือกได้ตามความประสงค์ แต่สำหรับธนาคารและบริษัทประกันภัยบางครั้งจะเปิดโอกาสให้ท่านเลือกได้เพียง พ่อแม่พี่น้องหรือญาติ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนั่นเอง

 

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันบ้าน MRTA ทำไง

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันชีวิต AIA

ถือเป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งในส่วนนี้เราได้ยิบยกข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์จาก AIA มาให้ดูกัน ซึ่งสามารถทำได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น AIA ID เราไปดูกัน

 • เข้าใช้งานแอป AIA ID
 • กดคลิกที่เมนู กรมธรรม์ และเลือกกรมธรรม์ที่ต้องการ
 • กดปุ่ม ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์
 • ระบุข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 • กดยืนยันข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 • ยืนยันข้อมูลผู้ใช้งาน กรอกรหัส OTP ที่ลูกค้าได้รับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล
 • การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะมีผลบังคบหลังได้รับการอนุมัติ

สำหรับทุกท่านที่สงสัยและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที ที่นี่ หรือติดต่อ 1581

 

เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ ประกันเมืองไทยประกันชีวิต

สำหรับลูกค้าประกันของเมืองไทยประกันชีวิตที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ ณ เวลานี้ทุกท่านสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที โดยมีข้อมูลมรกรมธรรม์ที่ท่านสามารถดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 • เปลี่ยนชื่อ/ สกุล เปลี่ยนที่อยู่/ เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์/ ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการหักบัญชีธนาคาร/ บัญชีเครดิต/ การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเงินอื่น ๆ
 • การขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่
 • การขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์

ทั้งนี้หากทุกท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังที่ได้กล่าวไปนั้น ก็สามารถดำเนินการเตรียมเอกสาร คือ แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลายเซ็นกำกับและสำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันทีที่ สายด่วน Call Center ของเมืองไทยประกันชีวิต 1766

อ้างอิง 1 2

 

error: Content is protected !!