แนะนํา 4 podcast พัฒนาตัวเอง 2024

เสฏฐวุฒิ อุดาการ
Editor, The Pappyness

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังสือและ podcast แนวพัฒนาตัวเอง (self-development) เป็นคอนเทนต์มาแรงสักระยะหนึ่งแล้ว และเชื่อว่าเทรนด์นี้จะยังคงยืนระยะต่อไปอีกหลายปี เนื่องจากเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ประการสำคัญ นั่นคือ “ความปรารถนาที่จะได้การยอมรับจากผู้อื่น” ดังนั้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ 5 Podcast พัฒนาตัวเอง ที่รับรองว่าน่าจะช่วยเป็นแนวทางพัฒนาชีวิตของทุกท่านให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย แต่ไม่ว่าจะฟัง Podcast มากมากเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่แท้ย่อมเริ่มที่ตัวเราเสมอ

5 Minutes  

Podcast ที่ใช้เวลาเพียง 5 นาที หรืออาจมากกว่านั้นเล็กน้อย ในการสร้างแรงบันดาลใจและปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น ดำเนินรายการโดย รวิศ หาญอุตสาหะ แห่ง Mission to the Moon สำหรับผม 5 Minutes เป็น Podcast ที่เปรียบได้กับการทานอาหารเช้าแบบ Grab and Go เหมาะสำหรับยามเช้าที่เร่งรีบของมหานคร แต่ก็ได้เนื้อหาสาระที่เป็นการวอร์มอัพเริ่มต้นวันใหม่ได้ดี ผมชอบน้ำเสียงของคุณรวิศเป็นการส่วนตัว ทำให้บางครั้งการฟัง 5 Minutes ก็เป็นการผ่อนคลายไปในตัวเช่นกัน

Mission to the Moon

นอกจาก 5 Minutes แล้ว คุณรวิศยังมี Podcast อีกหนึ่งอันคือ MM ที่มีเนื้อหาหลากหลายและใช้เวลาฟังนานขึ้น ในขณะที่ 5 Minutes จะเน้นการพัฒนาตัวเองแบบ Bite-size ใน MM เราจะได้ฟังความเห็นของคุณรวิศต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในไทยและรอบโลก ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือการเรียนรู้แบบคนแคระบนบ่ายักษ์ บางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องประสบโดยตรง แต่อาจเรียนรู้จากผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนได้ ช่วยร่นระยะเวลาในการทำสิ่งผิดพลาดในชีวิต จากบทเรียนของผู้ที่ผ่านราตรีนานมาแล้ว

Ted Talks Daily

เมื่อกล่าวถึง Podcast ยอดนิยมอันดับโลก Ted Talks ย่อมอยู่ในนั้น เพราะเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีประสบการณ์ตรงจากเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตที่อาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้รับฟัง Ted Talks Daily เป็นการสนทนาในประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ ที่ชวนให้เราขบคิดไปพร้อม ๆ กับคู่สนทนา โดยใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะรูปแบบรายการเป็นการสนทนา ศัพท์แสงที่ใช้จึงเป็นศัพท์ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ไม่ใช่ศัพท์วิชาการหรือ Buzzword ที่ทำให้คนฟังต้องเลิกคิ้วเมื่อได้ยิน

Idea Cast

HBR Idea Cast เป็น Podcast ของ Harvard Business Review ซึ่งชื่อชั้นคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแต่อย่างใด เพราะหากนึกถึงแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองระดับโลกแล้ว HBR ก็ยืนหนึ่งอยู่ในหมวดนี้มาอย่างยาวนาน สำหรับ Idea Cast เป็นการหยิบยกประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่คนทำงานแทบทุกคนต้องเผชิญมาถกเถียงถึงแนวทางแก้ไข ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปัญหาที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน เป็นปัญหาที่คนทั้งโลกประสบพบเจอเช่นเดียวกัน และ Idea Cast ก็ช่วยแนะทางออกได้ระดับหนึ่ง

 

The Pappyness