5 เหตุผลทำไมเด็กไทยยุคใหม่ต้องเรียนดนตรีไทย

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University “เรียนดนตรีไทยหรือเล่นเครื่องดนตรีไทยกันไปทำไม ประวัติดนตรีไทยสมัยต่าง ๆ ก็น่าเบื่อ” นี่คงเป็นคำถามในใจใครหลายคน เพราะเราอยู่ในยุคที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปอย่างไม่หยุดยั้งในทุกมิติ เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลในต่างประเทศหรือต่างภูมิภาคได้แบบเห็นหน้าเห็นตากัน (Face-to-face) ผ่านอุปกรณ์ทันสมัยซึ่งนับวันขนาดเครื่องก็เล็กลงเรื่อย ๆ และเราก็มีหุ่นยนต์ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเราในงานหลายประเภท เช่น งานเสี่ยงภัยต่าง ๆ งานที่ต้องใช้กำลังและเวลามาก เช่นในสายงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในครัวเรือนก็ยังมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบาย แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน สิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ให้ยังมีความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ ก็คือ งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตบรรจง โดยหนึ่งในนั้นก็คือ ดนตรีหรือดนตรีไทยของเราครับ ดนตรีเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม ดังคำกล่าว “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” จากบทประพันธ์ “เวนิสวาณิช” พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่สื่อถึงดนตรี ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ได้รับการสะสมและตกตะกอนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีไทยก็ดุจกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรีไทยได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดี ดนตรีไทยกลับเป็นที่นิยมและรู้จักกันน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง […]

The Pappyness

August 5, 2020
error: Content is protected !!