คำคมอังกฤษ
30 คำคมอังกฤษให้กำลังใจในการทำงาน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); ชีวิตการทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังมีเรื่องการดีลกับคนหลากหลายประเภทเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์การเมือง ดังนั้น การเมืองจึงแฝงอยู่ในทุกอณูของสังคมป่าคอนกรีตที่มีความโหดร้ายและป่าเถื่อนไม่ได้แตกต่างจากครั้งบรรพกาล ...

READ MORE +