10 อันดับ เพลงคลาสสิค ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   “คอนแชร์โต ซิมโฟนีและวงออร์เคสตรา” ล้วนเปรียบเหมือนตัวแทน เครื่องแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ความสวยงาม และภาวะเบ่งบานจนถึงขีดสุดของดนตรีคลาสสิคในโลกดนตรีตะวันตก ไม่เพียงแต่ความงดงามด้านการประพันธ์เหล่าคีตกวีชื่อก้องโลกได้สร้างสรรค์บทเพลงคลาสสิคขึ้น แต่รวมไปถึงคุณประโยชน์และอิทธิพลที่ผลงานการประพันธ์เหล่านั้นได้สร้างขึ้น และส่งอิทธิพลต่อสู่นักดนตรี คีตกวีรุ่นหลัง หรือแม้แต่คนทุกคนในสังคมที่ชื่นชอบในความสุนทรีย์ของบทเพลงบรรเลงคลาสสิคมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีผลงานของคีตกวีหลายคนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘เพลงคลาสสิค’ มากมายหลายชิ้นที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พิสูจน์ความนิยมจากจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนที่วงออร์เคสตร้าตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับอำเภอหยิบบทเพลงเหล่านั้นมาบรรเลงต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย จนถึงขั้นกล่าวได้ว่าตะวันไม่เคยตกดินในแดนที่บทเพลงคลาสสิคเหล่านั้นถูกบรรเลงในทุก ๆ ชั่วโมง แต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเพลงคลาสสิค การฟังเพลงบรรเลงของคีตกวีที่ล่วงลับไปกว่าร้อยปีแล้วอาจดูเหมือนเรื่องไกลตัว ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงบทเพลงเหล่านั้นได้ด้วยเพียงปลายนิ้ว ผ่าน Streaming อย่าง YouTube, Spotify หรือ Apple Music ในบทความนี้ ผมจึงได้คัดสรร 10 บทเพลงคลาสสิคที่ตนเองคิดว่า ‘ยิ่งใหญ่ที่สุด’ พิจารณาจากรสนิยมส่วนตัว กลวิธีในการประพันธ์เพลง และความนิยมในตัวคีตกวีผู้ประพันธ์งานชิ้นเอกเหล่านั้นขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักมักชิดกับดนตรีคลาสสิคมาก่อนได้เปิดใจทำความรู้จักกับบทเพลงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกว่าเป็น ‘ศิลปะ’ อันทรงคุณค่าและจะดำรงอยู่ต่อไปอีกหลายร้อยปี   […]

The Pappyness

August 18, 2020
error: Content is protected !!