thepappyness
10 เพลงบำบัดโรคซึมเศร้า

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ...

READ MORE +
5 สิ่งที่ Ghost of Tsushima สอนเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});   บทความโดย เสฏฐวุฒิ อุดาการSettawut UdakarnEditor, The Pappyness   หมายเหตุ: บทความนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของเกม (Spoiler) ในความรู้สึกของผู้ที่ได้เล่มเกม Ghost of Tsushima เชื่อได้ว่าหลายคนมองว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เกม ...

READ MORE +