จบดนตรี ทำงานอะไร เรียนดนตรีทำอะไรได้บ้าง

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   หากนึกย้อนกลับไปสัก 15 – 20 ปี แล้วบอกกับครอบครัว บอกกับพ่อแม่ ว่าจะเรียนดนตรี คำถามที่ได้รับคงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ซึ่งคงหนีไม่พ้น จบดนตรี ทำงานอะไรได้? งาน เกี่ยวกับดนตรีจะหาเงินพอหรือ? แต่ในปัจจุบัน คำถามที่เคยถูกถามนั้น กำลังจะหมดไป เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งกลายเป็นยุคที่คนแม้จะอยู่เฉย ๆ ที่บ้าน ไม่ต้องออกไปทำงานในรูปแบบที่เป็นงานประจำ งานหาเข้ากินค่ำ งานรับจ้างหรือแม้แต่งานราชการ แต่ก็สามารถใช้เครือข่ายที่ตนมี ให้เงินที่มีทำงานแทนได้ หรือแม้แต่อาชีพใหม่ ๆ ที่ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ ก็เกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้นคืองานสายอาชีพดนตรี ซึ่งมีมากมายหลากหลายงาน เกี่ยวกับดนตรีที่คนจบดนตรี สามารถทำได้ เพราะปี 2020 เป็นต้นไป จะเป็น “ยุคแห่งคนสร้างงาน ไม่ใช่ยุคแห่งคนหางาน” […]

The Pappyness

November 30, 2020

10 เพลงบำบัดโรคซึมเศร้า

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โรคซึมเศร้าจึงเป็นภัยเงียบที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจของทุกคน รอเวลาที่จะสำแดงอาการออกมา โดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองจะกลายเป็นผู้ป่วยของโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่ หลายครั้งความรุนแรงของโรคได้นำไปสู่โศกนาฏกรรม ทั้ง ๆ ที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยต่างยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงอาการของโรคซึมเศร้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เราจะไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้าในมุมมองทางการแพทย์ แต่ผ่านมุมมองของเสียงเพลงและดนตรี ในห้วงที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามศึกษาแนวทางการบำบัดโรคซึมเศร้าผ่านเสียงเพลง หรือที่หลายคนเรียกว่าการใช้ดนตรีบำบัดความเครียด หรือ เพลงบำบัดโรคซึมเศร้า ซึ่งผมได้หยิบยก 10 บทเพลงที่แม้ว่าจะไม่สามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้โดยตรง แต่ก็มีท่วงทำนองที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และบรรเทาความบอบช้ำทางจิตใจได้ไม่มากก็น้อย กระนั้น ก่อนอื่นเราลองมาทำความรู้จักโรคซึมเศร้าเพิ่มเติมมากขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ   โรคซึมเศร้า คือ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเพลงบำบัดโรคซึมเศร้านั้น ลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเบื้องต้นเสียก่อน โรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของสมองที่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพกาย ซึ่งในคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าโรคซึมเศร้านั้น เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจเพียงด้านเดียว ซึ่งก็น่าจะแก้ไขให้หายได้ด้วยตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาท 3 ชนิด คือ ซีโรโตนิน […]

The Pappyness

September 5, 2020

รู้จัก 10 นักดนตรีคลาสสิค เจ้าของเพลงสำหรับคนท้อง

แนะนำ 10 นักดนตรีคลาสสิคจากยุคสมัยต่าง ๆ เจ้าของบทเพลงผ่อนคลายสำหรับคนท้องที่คุณแม่สามารถเปิดฟังเพื่อผ่อนคลายและช่วยให้ลูกน้อยสุขภาพดี

The Pappyness

August 30, 2020

ครูดนตรี เรียนคณะอะไร ต้องเรียนที่ไหน สาขาอะไรบ้าง

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   อาชีพครู เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เพียงเพราะครูคือผู้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอด และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะเพศไหน วัยไหน ที่ต้องการความรู้ แต่เพราะครู คือ “ผู้สร้าง” อย่างแท้จริงครับ ที่สามารถเป็นทั้งครูในความหมายปรกติ เป็นทั้งพ่อและแม่ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของนักเรียนได้อย่างมากมาย ในหลายประเทศวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาคน และเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาคนด้วยการสร้างครู ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์หรือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวที่มีการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศให้หลุดพ้นภาวะยากจนภายใน 10 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างและใช้ครูเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีการถกเถียงกันมาก ทั้งในมิติของแนวทางการสร้างครู จิตสำนึก จรรยาบรรณ รายได้ และความเป็นครู รวมถึงอาชีพครูดนตรีที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอันเนื่องมาจากค่านิยมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจนปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่การเกษียณอายุงานของบุคลากรครูดนตรี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตครูดนตรียุคแรก ๆ ตั้งแต่การก่อตั้งโปรแกรมวิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในขณะนั้น (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)  และสาขาดนตรีของวิทยาลัยพายัพ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยดุริยศิลป์ […]

The Pappyness

August 20, 2020

10 ดนตรีกล่อมนอนของโมสาร์ทที่พ่อแม่ต้องรู้จัก

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลาย ๆ ท่านคงพอจะทราบดีครับว่าการนอนหลับสำหรับทารก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อย เพราะขณะที่ทารกหลับลึก ร่างกายจะมีการสังเคราะห์พลังงานจากอาหารเพื่อช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ สร้างเซลล์สมอง ฟื้นฟูเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกายและหลั่งสารฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทารกหลับลึก ด้วยเหตุนี้ การนอนหลับหลึกของลูกน้อยจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรให้ความสำคัญ และหนึ่งในตัวช่วยที่มีผลวิจัยหลายชิ้นรองรับว่าสามารถช่วยให้ทารกนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็คือการฟังดนตรี/เพลงกล่อมนอนของโมสาร์ท คีตกวีอัจฉริยะที่มีผลงานระดับตำนานและเป็นที่รู้จักในทั่วทุกมุมโลก   ดนตรีกล่อมนอน โมสาร์ทดีอย่างไร ฟังแล้วฉลาดจริงหรือ? คำว่า “Mozart Effect” อาจจะเป็นคำที่หลายท่านเคยได้ยินหรือมีความรู้อยู่ไม่มากก็น้อยครับ คำนี้เป็นผลพวงจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California, Irvine ได้วิจัยเชิงทดลองในกลุ่มนักศึกษาจำนวนเพียง 36 คน และการทดลองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับการศึกษาผลลัพธ์ที่เพลงบรรเลงโมสาร์ทหรือดนตรีคลาสสิคมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ๆ อีกทั้งทีมวิจัยก็ไม่ได้ใช้คำว่า ‘Mozart Effect’ ในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature แต่อย่างใด […]

The Pappyness

August 19, 2020

10 อันดับ เพลงคลาสสิค ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   “คอนแชร์โต ซิมโฟนีและวงออร์เคสตรา” ล้วนเปรียบเหมือนตัวแทน เครื่องแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ความสวยงาม และภาวะเบ่งบานจนถึงขีดสุดของดนตรีคลาสสิคในโลกดนตรีตะวันตก ไม่เพียงแต่ความงดงามด้านการประพันธ์เหล่าคีตกวีชื่อก้องโลกได้สร้างสรรค์บทเพลงคลาสสิคขึ้น แต่รวมไปถึงคุณประโยชน์และอิทธิพลที่ผลงานการประพันธ์เหล่านั้นได้สร้างขึ้น และส่งอิทธิพลต่อสู่นักดนตรี คีตกวีรุ่นหลัง หรือแม้แต่คนทุกคนในสังคมที่ชื่นชอบในความสุนทรีย์ของบทเพลงบรรเลงคลาสสิคมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีผลงานของคีตกวีหลายคนที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ‘เพลงคลาสสิค’ มากมายหลายชิ้นที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย พิสูจน์ความนิยมจากจำนวนครั้งนับไม่ถ้วนที่วงออร์เคสตร้าตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับอำเภอหยิบบทเพลงเหล่านั้นมาบรรเลงต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย จนถึงขั้นกล่าวได้ว่าตะวันไม่เคยตกดินในแดนที่บทเพลงคลาสสิคเหล่านั้นถูกบรรเลงในทุก ๆ ชั่วโมง แต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเพลงคลาสสิค การฟังเพลงบรรเลงของคีตกวีที่ล่วงลับไปกว่าร้อยปีแล้วอาจดูเหมือนเรื่องไกลตัว ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นเลย เพราะปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงบทเพลงเหล่านั้นได้ด้วยเพียงปลายนิ้ว ผ่าน Streaming อย่าง YouTube, Spotify หรือ Apple Music ในบทความนี้ ผมจึงได้คัดสรร 10 บทเพลงคลาสสิคที่ตนเองคิดว่า ‘ยิ่งใหญ่ที่สุด’ พิจารณาจากรสนิยมส่วนตัว กลวิธีในการประพันธ์เพลง และความนิยมในตัวคีตกวีผู้ประพันธ์งานชิ้นเอกเหล่านั้นขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รู้จักมักชิดกับดนตรีคลาสสิคมาก่อนได้เปิดใจทำความรู้จักกับบทเพลงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกว่าเป็น ‘ศิลปะ’ อันทรงคุณค่าและจะดำรงอยู่ต่อไปอีกหลายร้อยปี   […]

The Pappyness

August 18, 2020

5 เหตุผลทำไมเด็กไทยยุคใหม่ต้องเรียนดนตรีไทย

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University “เรียนดนตรีไทยหรือเล่นเครื่องดนตรีไทยกันไปทำไม ประวัติดนตรีไทยสมัยต่าง ๆ ก็น่าเบื่อ” นี่คงเป็นคำถามในใจใครหลายคน เพราะเราอยู่ในยุคที่สังคมมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปอย่างไม่หยุดยั้งในทุกมิติ เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่ห่างไกลในต่างประเทศหรือต่างภูมิภาคได้แบบเห็นหน้าเห็นตากัน (Face-to-face) ผ่านอุปกรณ์ทันสมัยซึ่งนับวันขนาดเครื่องก็เล็กลงเรื่อย ๆ และเราก็มีหุ่นยนต์ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเราในงานหลายประเภท เช่น งานเสี่ยงภัยต่าง ๆ งานที่ต้องใช้กำลังและเวลามาก เช่นในสายงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในครัวเรือนก็ยังมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้ใช้งานกันอย่างสะดวกสบาย แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ถึงแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน สิ่งที่คอยหล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ให้ยังมีความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างจากหุ่นยนต์ ก็คือ งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตบรรจง โดยหนึ่งในนั้นก็คือ ดนตรีหรือดนตรีไทยของเราครับ ดนตรีเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของสังคม ดังคำกล่าว “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” จากบทประพันธ์ “เวนิสวาณิช” พระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่สื่อถึงดนตรี ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ได้รับการสะสมและตกตะกอนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีไทยก็ดุจกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรีไทยได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดี ดนตรีไทยกลับเป็นที่นิยมและรู้จักกันน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง […]

The Pappyness

August 5, 2020
1 2
error: Content is protected !!